Kinsite.rs doo pruža online usluge putem svoje internet stranice www.kingsite.rs a koje se sastoje od prodaje robe i usluge trgovačkog posredovanja pri prodaji robe na domaćem i stranom tržištu.

Za korišćenje web stranice www.kingsite.rs i usluga , primenjuju se ovi Opšti uslovi korišćenja  i svi važeći zakoni i pravni propisi. Pristupom i korišćenjem usluga ove stranice smatra se da ste upoznati sa svim uslovima i odnosima, da ste ih pročitali, razumeli, i da ih vašom odlukom o kupovini prihvatate. 

Kingsite.rs doo ima pravo izmene Uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, uključujući i pravo ukidanja pristupa ovoj stranici bez prethodnog obaveštenja. Ukoliko se ne slažete s našim Uslovima korišćenja ili niste punoletni, molimo Vas da se suzdržite od upotrebe naše internet stranice. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim licima usled neinformisanosti o sadržaju Uslova korišćenja i njihovih izmena.

Uslovi korišćenja važe za kupce čije se prebivalište nalazi na području Republike Srbije. Isporučujemo usluge i robu i van područja Republike Srbije, no u tom slučaju morate dogovoriti uslove dostavljanja putem ove internet stranice ili na mail adresu info@kingsite.rs , kingsite.rs@gmail.com .

Kupac može postati svaka punoletna i poslovno sposobna osoba koja prihvata naše uslove korišćenja što se potvrđuje porudžbinom artikala. Ugovor u ime i za račun maloletnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a delimično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika.
Prihvatanje uslova korišćenja korisnik potvrđuje prilikom oglašavanja.
Sve cene su izražene u dinarima. Kingsite.rs doo nije u sistemu PDV. 

Isporučioc robe i usluga je Kingsite.rs doo. Kupcem se smatra svaka osoba koja plati barem jedan proizvod i dostavi svoje podatke za dopremu robe. Kingsite.rs doo putem svoje Internet prodavnice omogućava kupovinu celokupnog asortimana robe prikazane na našoj internet stranici.

Fotografije prikazane na internet stranici su samo ilustrativne prirode. Fotografije, tekstovi, te ostali materijal ne sme se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publikovati  niti na bilo koji drugi način koristiti bez saglasnosti firme Kingsite.rs doo. Svako nepridržavanje uslova iz prethodnih stavova ovog člana povlači za sobom odgovornost i obavezu naknade nematerijalne štete. Firma Kingsite.rs doo zadržava sva autorska prava na korišćenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Srbiji.

Administratori stranica zadržavaju pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na stranici bez obaveze prethodne najave. Preduzeće Kingsite.rs doo nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji neovlašćeni korisnik može postaviti na Internet stranicu, zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji oceni da je neprikladan, može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Preduzeće Kingsite.rs doo zadržava pravo trenutno ukinuti pravo pristupa krajnjem korisniku u slučaju ponašanja krajnjeg korisnika koje smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja Opštih uslova poslovanja od strane krajnjeg korisnika.

Poduzeće Kingsite.rs doo neće biti odgovorno za bilo koje pogreške, netačnosti ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze, uključujući i izgubljenu dobit.

Korisnicima stranice strogo je zabranjeno:

  • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, 
  • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način, 
  • objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetioc zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima, 
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe, 
  • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, 
  • objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane, 
  • svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrži crve, viruse ili slične računarske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računarskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme, 
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetioca  i korisnika portala, 
  • objavljivanje reklamnih poruka (smatra se da je objavom reklamne poruke izvršena porudžbina sponzorisanog članka i da je lice/firma koja je napisala takvu objavu istu spremna i platiti), 
  • korišćenje stranica za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili bilo kog drugog oblika promocije.